# تنهایی
من اینجا ایستاده ام به آغوشم بیا بی ماه شب کامل نمیشود                                     
/ 0 نظر / 8 بازدید