جنون نوشتن برای تو....

من اومد اومدم چون.... جنون نوشتن برای تو ی لحظه هم راحتم نمیذاره..

خیلی حرف هارو نمیتونم بهت بگم خیلی حرف ها رو نمیتونم وقتی با اون چشم های نازت تو چشمام خیره میشی بهت بگم...میخوام باز براتون بنویسم بانو برای شما که قمار کردی خوشی هات و برای من و من هم قمار کردم دنیا رو برای ی بار خنده ات....... مینویسم برات برای تو که نفسی و از نفس نزدیکتر برای تو مینویسم بدون کپی از هیچ عاشق دیگه ای اینجا فقط جای حرف های عاشقانه من برای تو......................

بانو به پاتون میفتم تنهام نذارین

/ 1 نظر / 26 بازدید
پسرک

http://dadashmahdi83.persianblog.ir/ اسمت چیه