مدت ها بعد....

من برگشتم تا برای تو بنویسم باز و باز تو.....

 خاتون از بین تمام نوشته هام نمیدونم چرا صفحه قمار تو رو جذب کرد وبس

و من هم توی صفحه ی قمار مینویسم بانو جان..........

روزهای سختی است روزهایی که سهم ما از هم

تنها صفحه ی حقیر تلفن هایمان است و نه حتی صدایی گرم اما ....

ما به این رابطه ی نصفه نیمه دلخوشیم ما به هم به عشق و حتی

 به عهد هایی که هر روز میشکنیم دلخوشیم...........

دلیل دلخوشیمان خیلی واضح است........

ما همدیگرا را برای مدت ها بعد که همدیگر را نداریم ذخیره میکنیم!!!!!!

 

 

/ 0 نظر / 29 بازدید